• Çekilişimizi Yaptık. Çekiliş Sonuçları için Tıklayın

Asp.net Validation Kontroller

trmedia

Üye
Katılım
21 Şub 2024
Mesajlar
401
Tepki
0
Puan
16
Ticaret: 0 / 0 / 0
Doğrulama Kontrolleri kullanıcının girdiği bilgilerin doğruluğunun denetlenmesinde kullanılırlar.


Örneklere geçmeden önce bilmemiz gerek temel şeylerden ilki ControlToValidate özelliği. Kontrolü sayfamıza ekledikten sonra Properties penceresinden bu özelliği buluyoruz ve kontrol edilecek olan alanı seçiyoruz.

Bir diğeri ise ErrorMessage. Kontrol edilecek nesneye yanlış değer girildiğinde ekrana gelecek hata mesajıdır.

Dikkat edilmesi gereken önemli özelliklerden biri EnableClientScript. Varsayılan değeri true. False yapılmadığı takdirde hata olma olasılığı yüksektir. Script kodlarını sayfa içerisine çekmeye çalışır. Bu özellik false yapıldığında kodlar sunucuda değerlendirilip çalıştırılır.

Bu kontrollerin ilki RequiredFieldValidator. Kullanıcının zorunlu olarak doldurması gereken alanlardır

İlk olarak yapacağımız örnekte adı, soyadı bölümlerinin zorunlu olmasını sağlayacağız. Bunun için RequiredFieldValidator kullanıyoruz.

Kod:
<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="AD:"></asp:Label>
    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ControlToValidate="TextBox1" EnableClientScript="False" ErrorMessage="Adınızı girin" Font-Bold="True" ForeColor="#CC0000"></asp:RequiredFieldValidator>
    <br />
    <br />
    <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="SOYAD:"></asp:Label>
    <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" ControlToValidate="TextBox2" EnableClientScript="False" ErrorMessage="Soyadınızı girin" Font-Bold="True" ForeColor="#CC0000"></asp:RequiredFieldValidator>
    <br />
    <br />
    <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="YAŞ:"></asp:Label>
    <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" TextMode="Number" Wrap="False"></asp:TextBox>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator3" runat="server" ControlToValidate="TextBox3" EnableClientScript="False" ErrorMessage="Yaşınızı girin" Font-Bold="True" ForeColor="#CC0000"></asp:RequiredFieldValidator>
    <br />
    <br />
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="gönder" />

Label etiketlerinin içerisinde açıklama olarak görünen kısımları yazıyoruz. Daha sonra textboxları ekleyip kontrolü sayfaya ekliyoruz. Daha sonra ise kontrolün ayarlarını yapıyoruz. ControlToValidate kısmına kontrol edilecek nesneyi yazıyoruz. ErrorMessage kısmına, hata mesajını yazıyoruz.Ekran çıktısı şu şekilde olacaktır;Bir diğer kontrol RangeValidator. Kullanıcıdan alınan değerin maximum ve minimum değerleri arasında olup olmadığını kontrol eder.

Kod:
<asp:Label ID="Label4" runat="server" Text="I.Yazılı:"></asp:Label>
    <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server" TextMode="Number"></asp:TextBox>
    <asp:RangeValidator ID="RangeValidator1" runat="server" ControlToValidate="TextBox4" EnableClientScript="False" ErrorMessage="0-100" MaximumValue="100" MinimumValue="0"></asp:RangeValidator>
    <br />
    <asp:Label ID="Label5" runat="server" Text="II.Yazılı:"></asp:Label>
    <asp:TextBox ID="TextBox5" runat="server" TextMode="Number"></asp:TextBox>
    <asp:RangeValidator ID="RangeValidator2" runat="server" ControlToValidate="TextBox5" EnableClientScript="False" ErrorMessage="0-100" MaximumValue="100" MinimumValue="0"></asp:RangeValidator>
    <br />
    <asp:Button ID="Button3" runat="server" Text="gönder" />

Ekran çıktısı şu şekilde olacaktır;

Diğer bir kontrol ise CompareValidator. Girilen iki alanın aynı olup olmadığını kontrol eder. Diğer kontrollerden farklı olarak iki ayrı özellik alır. ControlToCompare özelliği kontrol edilecek şartı belirler. Yani ikinci değer bu değere uymak zorundadır. ControlToValidate ise ikinci değerin kontrolünü sağlıyor.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

<asp:Label ID="Label6" runat="server" Text="Mail Girin:"></asp:Label>
<asp:TextBox ID="TextBox6" runat="server"></asp:TextBox>
<br />
<asp:Label ID="Label7" runat="server" Text="Maili Tekrar Girin:"></asp:Label>
<asp:TextBox ID="TextBox7" runat="server"></asp:TextBox>
&nbsp;<asp:CompareValidator ID="CompareValidator1" runat="server" ControlToCompare="TextBox6" ControlToValidate="TextBox7" EnableClientScript="False" ErrorMessage="Mail Adresleri Aynı Değil. " Font-Bold="True" ForeColor="#CC0000"></asp:CompareValidator>
<br />
<br />
<asp:Button ID="Button4" runat="server" Text="Button" />
<br />


Ekran çıktısı şu şekilde olacaktır;

Diğer kontrolümüz RegularExpressionValidator. Girilen değerin belirli bir şarta bağlı olarak kontrol edilmesini sağlar.


1
2
3
4
5
6
7
8

<asp:Label ID="Label8" runat="server" Text="Mail Adresinizi Girin : "></asp:Label>
<asp:TextBox ID="TextBox8" runat="server"></asp:TextBox>
<asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" ControlToValidate="TextBox8" EnableClientScript="False" ErrorMessage="Hatalı giriş" ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)@\w+([-.]\w+)\.\w+([-.]\w+)*"></asp:RegularExpressionValidator>
<br />
<br />
<asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Button" />


Ekran çıktısı şu şekilde olacaktır;

Diğer bir kontrol CustomValidator. Bu kontrol tasarımcının kendi yazdıkları doğrulama fonksiyonları için kullanılır.

Son kontrol ise ValidationSummary. Özellik eklenmeyen kontroldür. Sayfadaki kontrollerin tamamını liste şeklinde gösterir.


1
2
3

<asp:ValidationSummary ID="ValidationSummary1" runat="server" EnableClientScript="False" />
Ekran çıktısı şu şekilde olacaktır;

 

Bu konuyu okuyan kullanıcılar

Benzer konular

Üst